Gavetildelinger i 2014

2014 var stiftelsens første driftsår etter fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, og stiftelsen hadde fra starten av ikke en definert gavestrategi. 2014 var også et jubileumsår for norske sparebanker. I forbindelse med Sparebankforeningens jubileumsmarkering ønsket stiftelsen å markere sparebanktradisjonen ved å løfte frem organisasjoner som på ulike måter vier seg til å gjøre livet bedre for sine medmennesker.

Konkret valgte stiftelsen ut veletablerte organisasjoner som gjennom sine medlemmer og medarbeidere hadde gode forutsetninger til å forrente en pengegave ved å skape aktivitet, engasjement og positive holdninger lokalt i våre tre fylker. Stiftelsen så etter organisasjoner som når langt og mange. At organisasjonene hadde sterk forankring i landsdelen ble også vektlagt. De som fikk glede av stiftelsens «jubileumsgaver» i 2014 var:

  • Strømmestiftelsen (kr. 1 500 000)
  • Røde Kors i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (kr. 600 000)
  • Kirkens bymisjon i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (kr. 500 000)
  • Blå Kors i Kristiansand (kr. 200 000)
  • Livsglede for eldre til satsing i Telemark (kr. 200 000)

Det ble senere i 2014 i tillegg gitt kr. 1 000 000 som gave til Handelshøyskolen ved UiA. Denne gaven la grunnlag for å gjennomføre en Cotutelle med University of Loeven i Belgia. På lik linje med UiA vil Loeven Business School dekke en 50% andel av kostnaden forbundet med Cotutellen. Cotutelle betyr «felles veiledning». I praksis går ordningen ut på at en PhD kandidat meldes inn som student ved to universiteter samtidig. Kandidaten får veileder og inngår i forskningsteam begge steder. På den måten knyttes forskningsteam sammen på tvers av landegrenser. Med denne gaven ønsket Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å være med legge til rette for en ny finansieringsordning for PhD utdannelse ved UiA, samtidig som forskningen forbedres og institusjonen blir mer internasjonal. Ønsket var også at gaven skulle være et eksempel for andre givere og samarbeidspartnere i regionens næringsliv.

 

Les mer om: