Langsiktig eier i Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte ved nyttår 2014.

Sparebankstiftelsen Sør har som oppgave å være en langsiktig og god eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap godt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i Agder og Telemark. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål. Det er styret som vedtar alle gavetildelinger.

En velfungerende bank- og finansnæring er sentralt i en god økonomisk utvikling. Banker har en avgjørende rolle i å formidle penger fra de som sparer til de som investerer. Bankenes rolle i betalingssystemet er også fundamental i vårt moderne samfunn.

Sparebanken Sør er der folk bor, og der næringslivet driver sin virksomhet på Agder og i Telemark. Sparebanken Sør bidrar til at folk kan leve gode liv i vår landsdel, til næringsutvikling og samfunnsutvikling, og til kultur, idrett og frivillighet gjennom gaver til allmennyttige formål. Samtidig må banken drive solid bankhåndtverk og være attraktiv for finansmarkedet, slik at det kan skapes overskudd og forutsetninger for å ta del i morgendagens utfordringer.

 

Les mer om: