Langsiktig eier i Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte ved nyttår 2014. Det var «gamle» Sparebanken Sør som stod bak opprettelsen av sparebankstiftelsen, og dette skjedde før banken fusjonerte med Sparebanken Pluss.
Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig og god eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap klokt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål. Det er styret som vedtar alle gavetildelinger.

Sparebankene har hatt en stor samfunnsbyggende rolle i Norge gjennom snart 200 år. Gjennom lokale sparebanker fikk mange flere mulighet for lån og grunnleggende banktjenester. Dette gav så grunnlag for næringsetableringer og at stadig flere kunne jobbe seg ut av fattigdommen som preget Norge sterkt i tidligere tider.

Les mer om: