Søknadsfrister

Samarbeidet med kompetansefondene på Agder innebærer at Sparebankstiftelsen har samordnet sin søknadsprosess med de to fondene Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Den samme fristen gjelder også for søkere fra Telemark.

Behandling og kvalitetssikring av gavesøknader foregår deretter frem mot nyåret, og gavetildelinger gjøres normalt i styremøter medio februar påfølgende år.

 

Les mer om: