Søknadsfrister

Samarbeidet med kompetansefondene på Agder innebærer at Sparebankstiftelsen har samordnet sine søknadsprosesser med de to fondene. se Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for mer informasjon.

Gavetildelinger fra stiftelsen skjer ut fra de økonomiske resultatene fra foregående år og utbytter fra Sparebanken Sør. Styret behandler normalt regnskapene på våren og gjør da en avsetning til gaver. Denne avsetningen disponeres gjennom behandling av søknader gjennom året.

Les mer om: