Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 40 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

1. januar 2014 fusjonerte Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og nærhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gjør Sparebanken Sør til det naturlige førstevalget for privatpersoner og næringsliv i bankens markedsområde.

Sparebanken Pluss sin historie går helt tilbake til 1824 da Christianssands Sparebank ble etablert. Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet. Begge banker var blant de første sparebankene i Norge. Etter fusjonen 1. januar 2014 har banken 40 ekspedisjonskontorer og sysselsetter over 480 årsverk i Sparebanken Sør.

Les mer om: