Sparebanktradisjonen i Agder og Telemark

Sparebankene har hatt en betydningsfull innflytelse på livet til innbyggerne i Agder og Telemark. Sparebankene har påvirket sine lokalsamfunn – og lokalsamfunn har påvirket sparebankene gjennom snart 200 år i landsdelen.

Sparebanken Sør har historie tilbake til 1825 da den ble opprettet som Arendal Sparebank. Året før ble Christianssands Sparebank (senere Sparebanken Pluss) etablert i Kristiansand som en av de første sparebankene i Norge. De to bankene har levd side om side gjennom snart 200 år, og fusjonerte i 2014 til Sparebanken Sør.

En historisk bølge fra opplysningstiden, reformasjonen og den industrielle revolusjonen brakte med seg tankegodset om at den enkelte skulle klare seg selv – og veien til suksess gikk gjennom hardt arbeid, nøysomhet og sparing.

Sparebankene ble etablert av borgerskap i byene (og etterhvert også i bygdene) som et tiltak for å fjerne fattigdom og fattigkassene. Ofte var den lokale presten aktivt med i etableringen. Tanken var at dersom folk klarte å spare lønningene sine, så ville behovet for fattigkassa falle bort. Flid, nøysomhet og hardt arbeid var idealene, og man ønsket å hjelpe folk til å spare gjennom hele livet, slik at de hadde noe å falle tilbake på i alderdommen.

I sparebankenes tidlige fase var fokuset på sparing, men etter hvert ble også utlån av penger, spesielt til håndverkere viktig. Når sparebankene spredte seg til bygdene på Agder ble også bøndene viktige kunder.

De to bankene som i dag er fusjonert til Sparebanken Sør levde i hver sin by og hvert sitt fylke, men vokste etter hvert inn i hverandres markedsområder. Gjennom sammenslåinger med mindre sparebanker på 1960- og 1980-tallet befestet de to bankene seg som markedsledende på Sørlandet. Etterhvert ble også Telemark et viktig marked. Etter fusjonen 1. januar 2014 har banken nå 40 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Bankene har hatt en usedvanlig betydningsfull innflytelse på næringsutviklingen i byer og bygder i landsdelen, men også for privatpersoner. Bankene kanaliserte penger fra sparerne og inn i prosjekter gjennom utlån, og bidro også til at en høy prosentandel av befolkningen eier egen bolig. Gjennom samarbeid med skolene var og er bankene sentrale støttespillere i arbeidet med å lære barn og unge gode sparevaner. Vi kan derfor si at sparebankene har vært viktige i forhold til å ta vare på nøysomhetskulturen som til en vis grad fortsatt preger Norge.

Av: Randi Røinaas Lomeland, Ordkraft. Kilde: Roy Mersland, UiA.

Les mer om: