Styrende organer

Stiftelsens formelle organer er generalforsamlingen, styret og valgkomiteen. I tillegg skal stiftelsen ha en daglig leder.
Generalforsamlingen skal bestå av 12 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, og sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen (revidert etter innskytervalg 23.4 2015 og Generalforsamling 9.6.2015):

Leder:
Torild Runden 2016 – 2017

Nestleder:
Ingunn F. Roppestad 2016 – 2017

Aust-Agder:
Knut Inge Repstad 2013 – 2017
Aud Grete Noddeland Myhren 2013 – 2017
Eirik Sætra 2015 – 2019
Ingunn F. Roppestad 2015 – 2019
Vara: Trond Winter 2015 – 2019

Vest-Agder:
Søren Seland 2013 – 2017
Svein Bringsjord 2013 – 2017
Cheryl Macdonald 2015 – 2019
Rune Grimsby 2015 – 2019
Vara: Rune Juliussen 2015 – 2019

Telemark:
Einar Amundsen 2013 – 2017
Vara: Kari-Anne Nordbø 2015 – 2019

Offentlig oppnevnte medlemmer:

Aust-Agder:
Odd Victor Jørgensen 2016 – 2017
Vara: Ole Martin Retterholt 2016 – 2017

Vest-Agder:
Toril Runden 2016 – 2017
Vara: Oddny Omdal 2016 – 2017

Telemark:
Anne-Nora Oma Dahle 2016 – 2017
Vara: Olav Kasland 2016 – 2017

Styret:

Leder: Helge Sandåker (Vest-Agder) 2016 – 2018
Medlem: Maya Twedt Berli (Aust-Agder) 2016 – 2018
Medlem: Gunn Marit Helgesen (Telemark) 2016 – 2018
Medlem: Erik Edvard Tønnesen (Vest-Agder) 2015 – 2017
Medlem: Tone Helene Strat (Aust-Agder) 2015 – 2017
Medlem: Eldbjørg Dahl (Vest-Agder) 2015 – 2017

Vara: Arne Eiken (Vest-Agder) 2016 – 2017
Vara: Knut B. Aall (Aust-Agder) 2016 – 2017
Vara: Bernt Ove Søvik (Telemark) 2016 – 2017

Valgkomiteen:

Leder: Anne-Nora Oma Dahle (Telemark) 2015 – 2017
Medlem: Aud Grete Noddeland Myhren (Aust-Agder) 2015 – 2017
Medlem: Svein Bringsjord (Vest-Agder) 2015 – 2017

Vara: Cheryl Macdonald (Vest-Agder) 2015 – 2017
Vara: Kari-Anne Nordbø (Telemark) 2015 – 2017
Vara: Knut Inge Repstad (Aust-Agder) 2015 – 2017

 

Administrasjon

Daglig leder: Rune Røiseland, Ordkraft