Innskytervalg

Du bestemmer!  

Har du konto med 500 kroner eller mer i Sparebankens Sør og bor i Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark, kan du være med på å velge representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Med jevne mellomrom rulleres representasjonen til generalforsamlingen, og innskyterne bestemmer hvem de ønsker skal representere seg i stiftelsens øverste organ. Valgene annonseres på forhånd og arrangeres innen utgangen av april de årene det er valg.

I tillegg til offentlig oppnevnte medlemmer fra de tre fylkene, er innskyterne representert med medlemmer og varamedlemmer. En valgkomite innstiller kandidater som er på valg.

23. april 2015 ble det arrangert valgmøter for Sparebankstiftelsen. De som ble valgt finner du her.

 

Annen aktuell informasjon: 
Stiftelsens vedtekter