Valg 2017

Kundene har talt!

Sparebankstiftelsen Sør har en viktig og spennende oppgave som langsiktig eier av Sparebanken Sør. Stiftelsen skal bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner bidrar til vekst og utvikling. Å være en god og langsiktig eier for en stor bank krever innsikt og klokskap, og stiftelsen er etablert med en generalforsamling som har det øverste formelle ansvaret. Generalforsamlingen velger bla. styre, har avgjørende beslutningsrett over stiftelsens kapitalforvaltning og skal beslutte hvor store andeler av et eventuelt overskudd som skal anvendes til gaveformål. Les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter.

Generalforsamlingen består til sammen av tolv medlemmer og seks varamedlemmer, og skal både reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens oppgaver. Fra hver av de tre fylkeskommunene oppnevnes det offentlige representanter, men kundene i Sparebanken Sør velger også hvem de ønsker skal representere seg i forsamlingen.

I februar 2017 ble det arrangert kundevalg for stiftelsens generalforsamling. Valget ble annonsert gjennom Sparebanken Sør sine hjemmesider og i nettbanken. Over 900 stemmeberettigede kunder deltok gjennom det digitale valget. Resultatet ble som følger:

FRA TELEMARK

Einar Amundsen
Stilling: Daglig leder i Løkkebakken Eiendom AS og terapeut i Senter for Livskvalitet i Kragerø.
Alder: 64 år.
Bosted: Kragerø.
Spesielt engasjert i: Jeg har gjennom flere år vært engasjert i Skjærgårdsgospel. Mitt engasjement er helst mot menighetsarbeid.

FRA AUST-AGDER

PersonKnut Inge Repstad
Stilling: Selvstendig næringsdrivende. Driver Fjellvåken Skytesenter.
Alder: 45.
Bosted: Hovden.
Spesielt engasjert i: Jeg engasjerer meg for gatebarn og er involvert i Norsk forening for gatebarn i Estland, hvor vi blant annet bidrar til bygging av barnehjem, sender barna på turer og økonomisk.

 

SidselPettersenSidsel Pettersen
Stilling: Eier og daglig leder av design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi.
Alder: 56 år.
Bosted: Arendal.
Spesielt engasjert i: Jeg er svært opptatt av vekst og utvikling, og er politisk engasjert lokalt og nasjonalt, hvor jeg blant annet er styreleder for Arendal Næringsforening. Gjennom mitt virke er jeg engasjert i over 100 bedrifter, primært i Agder, som gir meg unik innsikt og oversikt over offentlig og privat virksomhet i hele regionen.

FRA VEST-AGDER

SveinBringsjordSvein Bringsjord
Stilling: Pensjonert banksjef, Sparebanken Sør.
Alder: 70.
Bosted: Lyngdal.
Spesielt engasjert i: Har vært aktiv som kommune- og fylkespolitiker i mange år. Interessert i næringsliv, lokal jobbskaping, utdanning, livskraftige lokalsamfunn og kultur.

 

KristineStoreslettenKristine Storesletten Sødal
Stilling: Fungerende generalsekretær, Strømmestiftelsen.
Alder: 44.
Bosted: Hånes, Kristiansand.
Spesielt engasjert i: Jeg har et engasjement for at både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner skal ta et samfunnsansvar på sitt nivå.